تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ | 18:2 | نويسنده : hamid reza

 

                 دانلود کنسرت تصویری رباعیات خیّام

 

                 علی رضا قربانی و درصاف الحمدانی

                       

                        ساخته ی علی قمصری

 

                     توصیه میکنم حتما دانلود کنید

 

 

 

 

چندان بخورم شراب کین بوی شراب
آید زتراب چون روم زیر تراب
گر بر سر گور من رسد مخموری
از بوي شراب من شود مست و خراب

چون فوت شوم به باده شوييد مرا
تلقين ز شراب ناب گوييد مرا
خواهید به روز حشر یابید مرا
از خاک در میکده جوييد مرا

ساقیا بر خیز و در ده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را
ساغر می بر کفم نه تا ز بر
بر کشم این دلق ارزق فام را

 

 

part 1

part 2

part 3

part 4

part 5 

part 6